Bestyrelse
Vedtægter
Datastuens historie
Stemnings billeder
Vejledning til kort
Kontakt foreningen

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                             

           Lidt historie om datastuen 

  I sidste halvdel af 1990`erne var Kurt Hansen særdeles stærkt engageret i at skabe
  mulighederne for, at den ældre generation kunne komme med på den hurtige udvikling af IT   området.
  Han indså, at alt for mange ældre ville få vanskeligheder, efterhånden som udviklingen i samfundet blev
  digitaliseret. Derfor blev han foregangsmand ved oprettelse af en datastue i Haarby.

  Der blev startet med tre kasserede PC fra kommunen med forældede programmer. Han søgte bevillinger
  hos kommunen til tidssvarende udstyr, men fik afslag.

  Derefter efterlystes brugt udstyr i lokalområdet fra firmaer eller private. Det gav ret hurtigt bonus med 2
  helt nye PC fra henholdsvis Sparekassen og Lions, samt en del andet udstyr, som kunne sammenstykkes
  til brugbare maskiner. Kurt eftersøgte så frivillige medhjælper bl.a. en eller flere teknikere. Det lykkedes
  ham efterhånden at få begge dele, nemlig to teknikere og 5 supportere.

  Igennem en række år har Kurt sammen med frivillige gradvist opbygget en datastue i først en hvilestue på
  Æblehavens Plejecenter. Da udstyret skulle ryddes væk hver gang, måtte der findes et andet lokale.
  Det blev et mindre depot rum på Strandgården uden inventar. Fra lokalt tømrerfirma fik stuen doneret
  plader (kasserede døre) m.v. ligesom der fra lokale virksomheder skaffedes kontorstole.
  Kurt sørgede også for at etablere internetforbindelse.

  Ved ombygningen af Strandgården blev man - i kraft af det stadigt stigende antal deltagere på datastuen –
  klar over, at det var væsentligt med en god og tidssvarende datastue. Under ombygningen måtte man flytte
  til et kælderrum indtil den nye og velegnede datastue var klar.

  Igennem hele forløbet har Kurt været den samlende og drivende kraft, som har brugt ufattelige mange timer
  (og sommetider nætter) på at få tingene til at køre maksimalt.

  De nuværende 9 frivillige (2013) bruger hver uge to formiddage på helt individuelt at lære deltagerne at
  anvende computer til tekstbehandling, regneark, e-mail, søge på internet, anvende homebanking, at bruge
  NEMID o.m.a. Herudover blev der ofte ydet support pr. telefon eller besøg.

  Det er et meget væsentligt formål for os, at få så mange – især af den ældre generation - med i udviklingen
  på IT området.
  Der er til stadighed et stigende antal deltagere. Det stiller store krav til os om:

     1. Vedligeholdelse af udstyr:

     2. Bedre Computere (de gamle stationære kan f.eks. ikke håndtere windows8), dvd´r, usb nøgler samt
         vedligeholdelse af projektor.

     3, Vedligeholdelse af inventar m.v.

     4. Anskaffelse af nye programmer og instruktionsbøger, brugervejledninger m.v..

     5, Efteruddannelse af de frivillige.

     Vedr. pkt. 4 og 5 har de frivillige hidtil selv afholdt alle udgifter.

     Vi har indtil 2012 ikke på noget tidspunkt formået at få nogen form for tilskud fra kommunen, ligesom vi
     selv skulle vedligeholde lokale med rengøring, oprydning samt fornyelse af maskiner, programmer og
     inventar.
     Har dog siden fået tildelt §18 fra Assens kommune. Næsten alt, hvad vi har i datastuen, er stort set indtil
     2011 donationer fra privat eller lokale virksomheder.