Bestyrelse
Vedtægter
Datastuens historie
Stemnings billeder
vejledning til kort
Kontakt foreningen

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                             

 

Haarbydatastue

Bestyrelse


      Bestyrelsen består af :

           Formand                 :  Elisabeth Christoffersen

           Næstformand          :  Børge Weidemann

           Kasserer                 :  Poul Skov

           Bestyrelsesmedlem :  'EDB Kurt' Hansen

           Bestyrelsesmedlem :  Jørgen Kristensen